Coloured Glasses - Coloured Glasses - fra YFU til lærerne!
Coloured Glasses

Skal vi komme på besøg?
helt gratis!

Hele verden i dit klasseværelse

Nedbryd fordomme, diskrimination og stereotyper

Målet med Coloured Glasses er at give eleverne mulighed for at undersøge deres egne holdninger til andre kulturer, og at få en forståelse for emner som diskrimination, fordomme og stereotyper, hvilket vil hjælpe med at udvikle deres globale kompetencer.

De kulørte brilleglas
Begrebet Coloured Glasses kommer fra "Analogien om kulørte brilleglas". Denne analogi forestiller sig, at alle er født med solbriller, der har brilleglas af en bestemt farve ud fra det land personen kommer fra. Det betyder at du ser ting i alle farver, men ikke i farven på dine brilleglas. Hvert land har sine egne brilleglas og sin egen farve. De farvede glas repræsenterer vores holdninger, overbevisninger, værdier og repræsenterer den kulturelle identitet, vi er socialiseret og vokset op med. Al information vi modtager går gennem dette kulturelle filter - de kulørte brilleglas.

Coloured Glasses workshops betragtes som en uformel uddannelse. En workshop er livlig og aktiverer deltagerne med simuleringer og rollespil, der tillader dem at opleve særlige aspekter ved global interaktion. Sæt af omtrent 90 minutters tolerance-workshops er designet til at opbygge selvbevidsthed hos unge i alderen 13-18 og på den måde lede dem til kulturel forståelse, ved at indføre dem i begreberne bag stereotyper, fordomme og diskrimination.

"Danskere bærer kun sort, blåt, hvidt og gråt tøj.
De har altid virkelig dyrt tøj. En masse makeup
på. De har en masse fester. De har ikke tid.
Ældre mennesker er virkelig søde og de
smiler altid.
"

22 års erfaring

I 1996 blev der skrevet en manualbog med titlen Coloured Glasses som et resultat af YFUs European Educational Exchanges (EEE-YFU). Bogen er fyldt med workshops og programmer med ikke-formel interkulturel undervisning rettet mod unge i alderen 14 til 18. Coloured Glasses-bogen bliver idag brugt til at udvide horisonter og nedbryde stereotyper på tværs af kulturer.

I verden som den ser ud nu, har eleverne brug for en globalt bevidst uddannelse for at kunne udmærke sig i en global tidsalder. Dette omfatter behovet for at erhverve interkulturelle kompetencer og evnen til at være opmærksom, nysgerrig og interesseret i at lære om verden og hvordan den virker. Det handler om at være i stand til at bruge kreative ideer, værktøjer, metoder og forskellige sprog til at behandle vor tids mest presserende udfordringer.

Den studerendes dybe forståelse af en effektiv deltagelse i den verden vi lever i, vil kræve adskillige færdigheder som kreativitet, nysgerrighed og innovation. Fremtidens ledere er nødt til at beskæftige sig med globalisering, den digitale revolution og masse-immigration. Ved at udvikle deres globale kompetencer vil de studerende kunne opfange flere perspektiver, kommunikere deres synspunkter på bedste vis, og tage effektive skridt for at ændre deres situation

Del