Coloured Glasses - Coloured Glasses - fra YFU til lærerne!
Coloured Glasses

Coloured Glasses
"Danskere bærer kun sort, blåt, hvidt og gråt tøj. De har altid virkelig dyrt tøj. En masse makeup på. De har en masse fester. De har ikke tid. Ældre mennesker er virkelig søde og de smiler altid."

Hele verden i dit klasseværelse

Nedbryd fordomme, diskrimination og stereotyper

Målet med Coloured Glasses er at give eleverne mulighed for at undersøge deres egne holdninger til andre kulturer, og at få en forståelse for emner som diskrimination, fordomme og stereotyper, hvilket vil hjælpe med at udvikle deres globale kompetencer.

Vi kan komme på besøg i dit klasseværelse, helt gratis!

De kulørte brilleglas
Begrebet Coloured Glasses kommer fra "Analogien om kulørte brilleglas". Denne analogi forestiller sig, at alle er født med solbriller, der har brilleglas af en bestemt farve ud fra det land personen kommer fra. Det betyder at du ser ting i alle farver, men ikke i farven på dine brilleglas. Hvert land har sine egne brilleglas og sin egen farve. De farvede glas repræsenterer vores holdninger, overbevisninger, værdier og repræsenterer den kulturelle identitet, vi er socialiseret og vokset op med. Al information vi modtager går gennem dette kulturelle filter - de kulørte brilleglas.

Coloured Glasses workshops betragtes som en uformel uddannelse. En workshop er livlig og aktiverer deltagerne med simuleringer og rollespil, der tillader dem at opleve særlige aspekter ved global interaktion. Sæt af omtrent 90 minutters tolerance-workshops er designet til at opbygge selvbevidsthed hos unge i alderen 13-18 og på den måde lede dem til kulturel forståelse, ved at indføre dem i begreberne bag stereotyper, fordomme og diskrimination.

Du kan læse mere om hvilke workshop typer vi kan tilbyde her, samt finde booking af workshops til dig og din klasse.

Workshop Typer

Har du deltaget i en af vores workshops?

Så vil vi meget gerne have din feedback

Har du tid må du meget gerne udfylde spørgeskemaet herunder.

Det handler om din deltagelse i en eller flere Coloured Glasses Workshops, og din oplevelse af forløbet. 

Hvis du har deltaget i Coloured Glasses Workshop som elev, skal du vælge knappen "elev" herunder, og ligeledes hvis du deltog som lærer. 

22 års erfaring

I 1996 blev der skrevet en manualbog med titlen Coloured Glasses som et resultat af YFUs European Educational Exchanges (EEE-YFU). Bogen er fyldt med workshops og programmer med uformel interkulturel undervisning rettet mod unge i alderen 14 til 18. Coloured Glasses-bogen bliver idag brugt til at udvide horisonter og nedbryde stereotyper på tværs af kulturer.

I verden som den ser ud nu, har eleverne brug for en globalt bevidst uddannelse for at kunne udmærke sig i en global tidsalder. Dette omfatter interkulturelle kompetencer og evnen til at være opmærksom, nysgerrig og interesseret i at lære om verden og hvordan den virker. Det handler om at være i stand til at bruge kreative ideer, værktøjer, metoder og forskellige sprog til at behandle vor tids mest presserende udfordringer.

I forbindelse med den studerendes dybe forståelse og effektiv deltagelse i den verden vi lever i, er færdigheder som kreativitet, nysgerrighed og innovation nyttige. Fremtidens ledere er nødt til at beskæftige sig med globalisering, den digitale revolution og masse-immigration. Ved at udvikle deres globale kompetencer vil de studerende kunne opfange flere perspektiver, kommunikere deres synspunkter på bedste vis, og tage effektive skridt for at ændre deres situation, når behovet opstår.