Workshop - Coloured Glasses - fra YFU til lærerne!

Workshop
Læs om workshop typerne A, B og C

Workshop A: Kultur

Når man møder en anden kultur, kan kulturelle forskelle ikke altid være synlige. Så der kan nemt opstå misforståelser.

For at gøre de deltagende opmærksomme på hvad der rent faktisk sker, når forskellige kulturer mødes bruger vi en simuleringsøvelse: Deltagerne er opdelt i forskellige grupper, og hver gruppe bliver tildelt forskellige roller med særlige kulturregler, som de skal følge. Det kunne for eksempel være at gruppe 1 kun må snakke med samme køn, siger hej ved at give hånden og derudover snakker de kun om vigtige ting såsom uddannelse mm.

Disse roller er karikerede, så det er nemt for deltagerne at identificere forskellene. Når de deltagende har forstået og gjort sig tilpas med reglerne, skal de møde ”de andre kulturer” gennem øvelser eller små samtaler, hvor deres adfærd og reaktionsmønstre tager udgangspunkt i deres nye kultur.

I den efterfølgende debriefing får deltagerne mulighed for at tale om, hvordan de følte i deres egen kultur, hvordan det var at møde de andre kulturer, og om de ændrede deres egen adfærd undervejs.Denne øvelser er dybt forbundet med hverdagen; hvordan vi støder på mennesker fra andre kulturer og lag i samfundet.

Deltagerne vil forstå, at det ikke kun er kultur, men også situationen og personlighed, der har indflydelse når med folk fra forskellige kulturer mødes.

Kultur-workshoppen giver din klasse en unik mulighed, for at opleve interkulturelt møde, genkende interkulturelle forskelle, reflektere over øvelserne og lære deres egen rolle at kende i en globaliseret verden.


Workshop B: Stereotyper og Fordomme

Når vi møder nye mennesker, bruger vi ubevidste og bevidste stereotyper, som kan være positive eller negative over for den nye person.

I denne workshop arbejder vi med at deltagerne bliver bevidste om deres ubevidste stereotyper. De skal bl.a. forholde sig til forskelligt input (billeder, mennesker m.fl.) og prioritere imellem dem eller også skal de, på baggrund af nogle tildelte roller, typisk hverdagspersonligheder, svare på spørgsmål om, med udgangspunk i hvad de tror, hverdagspersonlighederne ville svare.

Efter øvelsen vil gæsteunderviserne gøre deltagerne opmærksomme på brugen stereotyper i øvelsen og i hverdagen, når de møder nye mennesker eller ting, og det er ikke en dårlig ting, men faktisk nødvendigt. 
De vil også lære, hvordan stereotyper let kan udvikle sig til fordomme og diskrimination, og at det er vigtigt at genoverveje visse stereotyper eller fordomme og at rydde op i "skufferne i vores hoved" af og til.

Workshoppen er en fantastisk mulighed for at kende til begreber som fordomme og stereotyper, samt en god mulighed for at reflektere over egen adfærd.

Workshop C: Menneskerettigheder
Menneskerettighederne en af menneskedens største successer - men i et udviklet og demokratisk land som Danmark kender de fleste mennesker ikke alle menneskerettighederne og deres betydning, fordi de bare er der. Det svarer til, at det sidste en fisk lægger mærke til, er vandet. 

I denne workshop bliver deltagerne opdelt i grupper, hvor de skal organisere et projekt. På et tidspunkt vil gæstelærerne tage visse menneskerettigheder ud af grupperne. 
De kan eksempelvis miste retten til at bevæge sig eller snakke med hinanden. 

I den efterfølgende debriefing får deltagerne mulighed for at snakke om, hvordan de følte sig. De skal så beslutte hvilke menneskelige rettigheder, der er vigtige og hvordan samfundet skal være sat sammen, for at beskytte disse rettigheder. Diskussionen skal føre til, at eleverne lærer Menneskerettighedserklæringen at kende ved at sammenligne den med deres egen, som de lige har udviklet. 

Næste trin er at deltagerne skal udarbejde en handlingsplan for, hvad de kan gøre for at beskytte menneskerettighederne.
Menneskerettigheds workshoppen er en oplevelse, som alle bør få. Det er en sjov måde at minde deltagerne om betydningen af Menneskerettighederne og deres ansvar for at bevare dem.

BOOK WORKSHOP